Huisregels

Voor vrijwilligers

Schrijf je in als vrijwilliger bij de vakantiespelen en
zorg samen voor een te gekke feestweek

Hoofdsponsoren:

Huisregels:

  1. We gaan er vanuit dat aanwijzingen van de werkgroep en nachtwacht worden opgevolgd. Heb je vragen, ideeën of suggesties? Aarzel dan niet om deze te delen met de werkgroep!
  2. Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan vrijwilligers jonger dan 18 jaar (neem je ID mee!) en pas na afloop van het evenement. Indien je jonger bent dan 18 jaar mag alcoholhoudende drank ook niet worden genuttigd.
  3. De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en / of dronkenschap worden geweigerd.
  4. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op voor je eigen veiligheid.
  5. De Vakantiespelen maakt dankbaar gebruik van alle materiele steun van sponsoren om het evenement mogelijk te maken. Het is van groot belang dat we voorzichtig en zorgvuldig omgaan met alle zaken die op het evenemententerrein aanwezig zijn.
  6. Het is verboden drugs in je bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen tijdens het evenement.
    Tijdens de Vakantiespelen zijn er zo’n 300 vrijwilligers actief om ruim 800 kinderen te begeleiden. Om ervoor te zorgen dat een ieder zich veilig voelt en een leuke week heeft spreken we het volgende met elkaar af: er wordt geen enkele vorm van geweld gebruikt, we gaan respectvol met elkaar om, er wordt geen provocerend gedrag getolereerd en we discrimineren elkaar op geen enkele grond.
  7. Je kunt je vast voorstellen dat een evenement als de Vakantiespelen nogal wat geluidsoverlast veroorzaakt. Het is belangrijk dat we de buurt zo min mogelijk tot last zijn. Daarom zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het geluidsniveau. Vanaf 15 uur mag er achtergrondmuziek worden gedraaid, maar het niveau dat op de installatie wordt aangegeven mag niet worden overschreden. Om 18 uur dient alle geluid- en stem versterkende apparatuur uitgeschakeld te zijn.
  8. Het is gebruikelijk om ’s avonds met andere vrijwilligers na te kletsen bij het kampvuur. Houd hierbij ook rekening met de buurt: zorg ervoor dat je bij aankomst en vertrek geen overlast veroorzaakt. Helaas zijn we ook ’s avonds afhankelijk van het weer. Als het weer ons niet goed gezind is zullen we als organisatie de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het mogelijk is om bij elkaar te komen. We zullen bijvoorbeeld extra partytenten verzorgen en er alles aan doen om het terrein ook rondom het kampvuur begaanbaar te houden. Het is helaas niet mogelijk om ’s avonds gebruik te maken van de tent. Dat veroorzaakt teveel geluidsoverlast en gaat in tegen de afspraken die gemaakt zijn met Wijkteam Noord en de gemeente. We rekenen op jullie begrip en vertrouwen erop dat jullie er ook bij slecht weer een leuke avond van maken.