VOG

VOG

Hoofdsponsoren:

(Vrijwillig) Werken met kinderen vraagt steeds meer regels om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Sinds dit jaar moet daarom elke vrijwilliger van boven de 18 jaar (bij inschrijving) een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen aantonen aan de organisatie van de Vakantiespelen.

 Wat moet jij doen?

– vraag via www.digid.nl jouw DigiD code aan, hier zitten geen kosten aan verbonden maar duurt wel enkele werkdagen

– geef op de inschrijfavond voor vrijwilligers in de zon jouw gegevens door (voorletters, naam, geboortedatum en e-mailadres)

– een aantal dagen daarna ontvang je een e-mail (op opgegeven e-mailadres) waarin je de aanvraag van jouw VOG moet bevestigen met je DigiD code

– voor de aanvraag hoef je NIET te betalen

– je ontvangst de VOG thuis per post

– nadat je de VOG ontvangen hebt, scan je deze in en mail je deze naar de vakantiespelen (VOG@vakantiespelen.nl)

 

Als jouw VOG niet voor 1 juli bij ons binnen is, kan de vakantiespelen jouw deelname als vrijwilliger beëindigen.

 

Let op: een VOG controleert jouw justitiële verleden om te bepalen of het geen gevaar is om te werken met kinderen.

Mocht je dus ooit in het verleden aangehouden zijn voor het stelen van een pakje kauwgom, of zonder licht gefietst hebben,  dan ontvang je alsnog je VOG en zal dit dus nooit bekend worden.

Zwaardere gedragingen (zoals geweldpleging, bedreiging etc.) kunnen wel van invloed zijn op het wel / niet ontvangen van jouw VOG.

 

Jouw privacy is echter gegarandeerd want alle ontvangen VOG`s zijn hetzelfde, er staat dus geen informatie op over je persoonlijke situatie.

Als je geen VOG ontvangt, zal de organisatie van de vakantiespelen nooit achter de reden komen waarom je deze niet ontvangen hebt. Je geeft in deze situatie gewoon aan dat je geen VOG ontvangt en de organisatie zal jouw inschrijving als vrijwilliger verwijderen.