Vrijdagsituatie

Beste ouders, verzorgers en toeschouwers van het eindvuur,

Er gaat dit jaar het een en ander veranderen omtrent het eindvuur van de Vakantiespelen Bodegraven. Omdat de Vakantiespelen steeds groter wordt, hebben we meer ruimte nodig. Ook de ruimte voor het eindvuur is hierbij een belangrijk speerpunt. Dit jaar hebben we hard gewerkt aan een betere plek voor dit eindvuur en dat is gelukt!

Dit jaar vindt het eindvuur plaats in het weiland achter de moskee (zie afbeelding onderaan de pagina). Hier hebben we meer ruimte en kunnen we veel meer veiligheid bieden aan de toeschouwers, vrijwilligers en de omgeving.

Het is hierom belangrijk dat u de volgende instructies zorgvuldig leest, zodat u weet wat er belangrijk is op de vrijdagavond van het eindvuur.

Op vrijdagavond na de optocht worden alle kinderen opgehaald vanaf het evenemententerrein. Alle huttenbouwers verzamelen weer op de plek van hun hut, evenals de kinderen in de tent bij hun groep in de tent. De deelnemers van de crew mogen zelfstandig weg na de optocht.

Hierna wordt iedereen gevraagd om te vertrekken richting de ontbrandingsplaats (plaats van het eindvuur). De toeschouwersplekken voor het eindvuur zijn in de paardenbak en op de verharde parallelweg.

Om hier te komen, vragen we iedereen gebruik te maken van de route door de wijk. Ter hoogte van het Rode Kruisgebouw wordt er op de rondweg een oversteekplaats met verkeersregelaars gecreëerd. Deze verkeersregelaars zullen er tot 23.30 uur staan, dus ook op de terugweg is veilig oversteken mogelijk. Het is deze vrijdagavond niet mogelijk gebruik te maken van het moskeeterrein in verband met de hoge capaciteit mensen. Om veiligheidsredenen is het ook niet toegestaan via het fietspad naar de oversteekplaats te gaan. De route door de wijk is de enige optie om bij het eindvuur te komen en is een korte wandeling van ongeveer 10 minuten naar het eindvuur.

Het is belangrijk dat er een goede aanrijroute is voor de hulpdiensten. Daarom is het verboden fietsen mee te nemen naar het eindvuur. Alle fietsen moeten aan de andere kant van de rondweg blijven. Er wordt een fietsenstalling bij oversteekplaats gecreëerd.

Als u de oversteekplek bent overgestoken kunt u rustig doorwandelen naar de toeschouwersplekken. Er is geen haast, we wachten tot iedereen aanwezig is, tot het vuur ontstoken wordt.

Voor meer informatie en afbeeldingen met de route en de nieuwe ontbrandingsplek kijkt u op www.vakantiespelen.nl/nieuws/vrijdagsituatie

Voor vragen of contact mailt u naar; mail@vakantiespelen.nl